A vállaltan liberális Auróra Klub lenne a VIII. kerület drogelosztója?

A VIII. kerület Citadella teraszának tűnik, a Király utcából már kitiltott, Marom Klub Kft. által működtetett romkocsma. A kérdés nem csupán az, hogy szükség van-e egy ilyen vendéglátóhelyre, hanem hogy miért is áll ki mellette mások mellett Juhász Péter, a Kettős Mérce és a HVG?

A köztudatban magát baloldali vendéglátó egységnek valló létesítménynek, a Sirály Művészeti Központnak 2012-ben kellett távoznia Terézvárosból. Már az Auróra Klub elődjével számtalan problémája volt a VI. kerületi városvezetésnek. Az önkormányzat munkatársai kénytelenek voltak bezáratni a helységet, mivel az üzemeltetők figyelmen kívül hagyták azt, hogy az Sirály épülete életveszélyes volt.

A Marom Klub Kft. jelenleg, az osztrák OBSERVER GmbH ügyvezetőjének, Florian Lászlónak a két egymás mellett elhelyezkedő ingatlanán (Auróra utca 9-11. szám alatt) végzi tevékenységét.

Érdekes pontja az ügynek, hogy a Marom Klub Kft. egyik tulajdonosa, családja egyik cégén keresztül, az opten.hu céghálója szerint, összefüggésbe hozható a HVG érdekeltségébe tartozó több gazdasági társasággal (HVG Online Zrt., HVG-ORAC Kiadó Kft.).

A VIII. kerületben újranyitott szórakozóhely a hvg.hu beszámolója szerint 3 pillérből finanszírozta a működését:

  • szervezetektől és magánszemélyektől kapott támogatásokból,
  • bérleti díjakból,
  • vendéglátó tevékenységből.

A fenti három bevételi forrásból különösen az első kettő szúr szemet. A támogatói kör meghatározásához nem kell olvasni a sorok között, bár jól tudjuk, hogy a Soros György által pénzelt szervezetek gyakori vendégei, mi több fenntartói a helynek. Az Auróra hivatalos támogatói között jelenleg is megtalálható az Open Society Foundation, partnerei között pedig ott találjuk a Szivárvány Missziót, az Alternatíva Alapítványt, és a Budapest Prede-ot. Az Auróra partnere többek között az a TASZ-közeli Drogriporter is, amelynek célja, hogy „kiálljon a korrekt, tudományos bizonyítékokon alapuló tájékoztatás mellett”.

Bérleti díj szedése viszont már érdekesebb része kirakósnak. Egy ideje a közbeszédben a civil szervezetekre - megjegyzem, helytelenül- úgy gondolnak még a közügyek iránt érdeklődők is, mint kizárólagosan balliberális szerveződésekre. Csak azért gondoljuk tisztázni a különbséget, mert a helytelen szóhasználatért olyan szervezetek, mint a Marom „nyakig” felelősek. Vállalniuk kell ezért az olyan stigmákat, mint a „kábítószeresek”, a „balhésok”, hogy mást ne mondjunk.

aurora.jpg

Ne felejtsük el azt sem - és ez is a Soros kötődést mutatja - hogy ez volt a helyszín, ahol a "Mártát a Magdolnának" kampány legtöbb rendezvényét tartotta. Itt működik az Udvarhelyi Tessa (A Város MIndenkié csoport) által fémjelzett Közélet Iskolája, és nem meglepő, hogy Erőss Gábor és Jakabfy Tamás is rendszeres látogatója az ide szervezett eseményeknek.

Miről is van most szó valójában a környékbeli lakosok szerint? Folyamatos éjszakai hangoskodásokkal indul az este, amit sűrűn kigomolygó cigaretta, illetve kábítószer füst követ. A hangulat tetőfokára hajnal kettőtől-ötig hág, amikor az Auróra által határolt útszakaszon lehetetlen mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek számára a pihenés.

Ezen a ponton szükséges jogi oldalról körüljárni, mit is jelent a pihenés, mint egy, a jogállam által garantált jog. Az Alaptörvény XXI. cikkében deklarált egészséges környezethez való jog. Ennek az értelmezését az Alkotmánybíróság a jelentősége folytán alaphatározatként értékelhető 28/1994. (V. 20.) AB határozatában, valamint az arra épülő későbbi határozataiban végezte el. A testület e döntésében – részletesen elemezve az egészséges környezethez való jogot – elsősorban önállósult és önmagában vett intézmény védelmét emelte ki, azaz olyan sajátos alapjogot, amelynek az objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó. Az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a jogállami minőségnek nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság követelménye nemcsak az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Ahogy az mindebből következik, az Alkotmánybíróság határozataiban az egészséges környezethez való jogot elsősorban intézményvédelmi kötelezettségként értelmezte.

A fentiek alapján levezethető, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat olyan hatóság, amely letéteményese a pihenéshez való jog érvényesítésének. A helyi lakosoknak joga van ahhoz, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a pihenéshez való joguk sérül, úgy azt illetékes a hatóságok előtt képviseljék. A hatóságoknak pedig feladata, hogy az előttük megindult ügyeket részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül elintézzék.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy mint arra az alapvető jogok biztosa - egy helyi önkormányzati rendelet kapcsán - az AJB-4031/2013. számú jelentésében rámutatott, egy vendéglátó egység működési idejét korlátozó szabály nem tekinthető szükségtelen és aránytalan korlátozásnak a vállalkozó számára. A helyi lakosságot a vendéglátóhelyek esetleges zajos működésétől, az onnan távozó vendégek hangoskodásától preventív módszerrel meg lehet védeni. Ezért nem sérül a vállalkozás szabadsága, amennyiben egy vendéglátó egység nyitvatartási ideje korlátozásra kerül. Természetesen ez csak akkor hatásos eszköz, ha más problémákat a vendéglátó egység nem generál.

Jelen helyzetben fontos körülmény, hogy miért és kikért állt ki Juhász Péter. Meg nem erősített értesülések szerint, az Auróra Klubban történt razzia után a mandiner és a 444.hu holdudvarába tartozó személyek ellen indított kábítószer birtoklás gyanúja miatt eljárást a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága. Az igazoltatott fiataloktól az egyik szemtanú szerint összesen több, mint 50 g növényi származék és hasisgyanta került elő. Nem meglepő az sem, hogy az előállított 15 fő közül többek arca rendszeresen felismerhető a Momentum vagy az egyéb álcivil szereplők által kezdeményezett rendezvényeken. Egy biztos: a nyomozás még folyik, az Auróra pedig működik. Egyelőre. ahogy arról a sajtó is beszámolt, több helyi lakó és közösség emelt szót a szórakozóhely működése ellen a Hatóságoknál, így megítélésünk szerint ez az ügy itt még nem ér véget.

Juhász Péter nem a környéken lakik, így egy kellemesen átaludt éjszaka után, nyugodtan nyilatkozik az ügyben politikai fivéreinek az oldalán. Jóérzésű emberként úgy gondoljuk, hogy a pihenés mindenkinek jár, és aki ezt nem tudja, vagy nem akarja tiszteletben tartani, annak nincs helye Józsefvárosban (sem).